skip to Main Content
+31-(0)88-2400-488 info@ricca-clean.nl ma - vr 08:30 - 17:00
Slider

Biologische afbreekbaarheid: enkele fabels en feiten op een rij

Soms lijkt het wel een trend om biobased en andere materialen ‘biologisch afbreekbaar’ te noemen. Klinkt toch ook geweldig?..En het verkoopt zo lekker… Aan het eind van zijn leven vergaat een product en is het weer terug bij af. Dat wil zeggen: het wordt afgebroken in zijn natuurlijke omgeving en levert minder afval op. Duiken we echter wat dieper in deze materie, dan wordt duidelijk dat talloze misverstanden, fabels en verwarring de boventoon voeren in de discussie. Hieronder zetten we een aantal zaken voor u op een rijtje.

Biologische afbreekbaarheid

FABEL 1: Alle biologisch afbreekbare producten zijn gemaakt van biobased materialen
FEIT: Biologische afbreekbaarheid is een eigenschap van veel biobased producten (producten die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen), maar er zijn ook heel wat fossiele chemische stoffen en polymeren op de markt die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de fossiele polymeren olybutyleenadipaat-co-tereftalaat (PBAT) of polycaprolacton (PCL), die ook volledig worden afgebroken.

Niet alle biologisch afbreekbare producten worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Omgekeerd zijn ook niet alle biobased producten biologisch afbreekbaar.

FABEL 2: Alle biobased producten zijn biologisch afbreekbaar
FEIT: Ook al is biologische afbreekbaarheid een eigenschap van veel biobased producten, toch zijn veel van deze producten onverslijtbaar (dat wil zeggen dat zij in geen enkel geval biologisch worden afgebroken). Hiervan is sprake bij biobased varianten van traditionele fossiele kunststoffen (zoals biobased polyethyleen (BioPE) of polyethyleen-tereftalaat (BioPET)).

Deze biobased materialen zijn chemisch identiek aan de fossiele en ze hebben dan ook dezelfde eigenschappen. Ze worden ook wel drop-in oplossingen genoemd. Er zijn echter ook nieuwe biobased polymeren die onverslijtbaar zijn, zoals het biobased polyethyleen furanoaat (PEF), dat naar verwachting medio 2018 op de markt komt. PEF is hoofdzakelijk bedoeld voor de productie van flessen en zou betere barrièrefuncties hebben dan PET, dat gewoonlijk wordt gebruikt om flessen van te maken.

Biologische afbraak is een chemisch proces, desintegratie is een fysisch proces. Beide moeten tegelijkertijd plaatsvinden om een product volledig te laten afbreken.

FABEL 3: Als een product biologisch afbreekbaar is, kan ik het in het milieu gooien en verdwijnt het als sneeuw voor de zon
FEIT: Nu wordt het wat ingewikkelder. Ten eerste is afval in het milieu gooien nooit een goed idee. Ten tweede is biologische afbreekbaarheid een brede term die niet automatisch betekent dat een product in een willekeurige omgeving wordt afgebroken. Afbraak is afhankelijk van factoren als temperatuur, tijd en de aanwezigheid van bacteriën en schimmels in een bepaalde omgeving. Hieronder volgt een lijst van de meest gebruikte en misbruikte termen en een afbeelding die een overzicht geeft van de verschillende omgevingen die bepalend zijn voor de biologische afbreekbaarheid van verschillende polymeren.

In de meeste gevallen betekent biologische afbreekbaarheid dat deze producten uitsluitend worden afgebroken onder bepaalde omstandigheden en niet in een open omgeving. Bovendien wordt de biologische afbreekbaarheid van het eindproduct niet alleen bepaald door de eigenschappen van een polymeer, maar ook door onder meer additieven of organische vulstoffen die eraan worden toegevoegd om er eindproducten voor consumenten van te kunnen maken. Het ligt dus nogal ingewikkeld.

Biologische afbraak is niet altijd biologische afbraak – het gaat om de details. Tijd is een belangrijke factor, maar ook de temperatuur en de aanwezigheid van micro-organismen in een bepaalde omgeving.

FABEL 4: Biologische afbreekbaarheid is een snelle oplossing
FEIT: Biologische afbraak kost nogal wat tijd. Hoe lang dit proces duurt is heel erg afhankelijk van de omgeving. Bij industriële compostering (zie hieronder) moeten materialen binnen zes maanden biologisch afbreken, maar in open omgevingen duurt dat langer, soms wel minimaal een jaar of zelfs meerdere jaren. En na honderden jaren beginnen zelfs ‘onverslijtbare’ voorwerpen af te breken.

Thuiscompostering en industriële compostering zijn niet hetzelfde. Dankzij hogere temperaturen en gecontroleerde omstandigheden worden kunststoffen bij industriële compostering veel sneller afgebroken.

Tot zover de fabels en de feiten.

Laten we nu eens kijken wat het betekend voor reinigingsmiddelen, Want ojéé, het scoort zo makkelijk in de markt als producenten van naam en faam zeggen dat ze biologisch afbreekbare producten produceren, u hoort het ze zeggen nietwaar.

Welnu… wat betekend biologisch afbreekbaar nu in de praktijk

Biologische afbraak is een proces waarbij organische stoffen (d.w.z. stoffen die koolstof bevatten) afgebroken worden door de natuurlijke activiteit van levende micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Stoffen die zich op deze manier laten afbreken, noemt men biologisch afbreekbaar.

De “biologische” activiteit van sommige textielwasmiddelen is iets heel anders. Dergelijke producten bevatten namelijk enzymen, die bepaalde soorten vlekken helpen verwijderen. Deze eigenschap moet niet verward worden met die van de biologische afbreekbaarheid.

De afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen wordt in Europa geregeld in de Detergentenverordening. Deze Europese wetgeving stelt volledige biologische afbreekbaarheid verplicht voor alle oppervlakteactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen. In deze Verordening staan de testen die gebruikt moeten worden om de afbreekbaarheid te bewijzen. Volledige biologische afbraak betekent dat de stof door micro-organismen (bacteriën) volledig tot koolzuur, water en eventueel minerale zouten wordt afgebroken.

Waarom is biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen belangrijk?
De meeste oppervlakteactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen leiden tot schuimvorming. Als ze niet snel worden afgebroken en ze komen in het oppervlaktewater terecht, kan er onaanvaardbaar veel schuim op waterwegen ontstaan, vooral als het water daar in hevige beweging is. Door het schuimprobleem ging de industrie in de vroege jaren 60 op zoek naar snel biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen.

Waar vindt biologische afbraak eigenlijk plaats en hoe snel gaat dat?
Voor biologische afbraak zijn micro-organismen (bacteriën) nodig die oppervlakteactieve stoffen kunnen gebruiken voor hun energievoorziening. In de praktijk gebeurt dit meestal in de waterzuiveringsinstallatie. In biologische waterzuiveringsinstallaties is de concentratie van micro-organismen zeer hoog en gaat de biologische afbraak snel. De mate waarin en de snelheid waarmee dat gebeurt, hangen af van factoren als de doorlooptijd van het afvalwater in de installatie en de doelmatigheid waarmee deze werkt.

Hoe zit het met de claims inzake biologische afbreekbaarheid?
De volledige biologische afbreekbaarheid van de oppervlakteactieve stoffen in alle was- en schoonmaakmiddelen is in Europa wettelijk geregeld. De meeste fabrikanten vinden het dan ook niet nodig om dit te melden op de verpakking. Zie hier uitleg over de claims.

Hoe staat het met de overige ingrediënten en hun biologische afbreekbaarheid?
Alleen organische (d.w.z. koolstof bevattende) bestanddelen kunnen biologisch worden afgebroken. Anorganische stoffen kunnen slechts uiteenvallen onder invloed van andere mechanismen. Fabrikanten beoordelen echter de invloed van alle bestanddelen op het watermilieu met dezelfde zorgvuldigheid als die van oppervlakteactieve stoffen. Elke stof met een aantoonbaar schadelijk effect op het watermilieu is onwenselijk in een was- of schoonmaakmiddel.

Metingen van biologische afbreekbaarheid worden vastgesteld op een onafhankelijke OECD301B test. Deze worden goed tot uitstekend beoordeeld als de biologische afbreekbaarheid ligt tussen de 80% en hoger binnen een termijn van 28 dagen. Maar let op: dit geldt uitsluitend voor de gebruikte grondstoffen in het specifieke schoonmaakmiddel, H2O (water) vormt een substantieel bestanddeel van het reinigingsmiddel en water is vanzelfsprekend niet biologisch afbreekbaar! Dat zou letterlijk betekenen dat we straks geen water meer zouden hebben.

Nu is er water en water, het één komt uit de kraan en het ander komt uit de hemel vallen, welnu regenwater bij de productie van schoonmaakmiddelen geeft een veel meer positieve en efficiëntere werking van de wasactieve stoffen in het schoonmaakmiddel, omdat er in regenwater veel minder kalk aanwezig is die de wasactieve stoffen uiteindelijk hinderen.

Voor meer informatie over biologische afbreekbaarheid en wat ProfiBright reinigingsmiddelen ook voor u hierin kan betekenen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg naar een optimale en gegarandeerde reiniging zonder het milieu onnodig te belasten.

Call Now ButtonBel nu! Back To Top
× Kunnen wij u helpen?