skip to Main Content
+31-(0)88-2400-488 info@ricca-clean.nl ma - vr 08:30 - 17:00

Met deze Allesreiniger – Profi7 – krijgt u al het vochtbestendige oppervlaktes snel en streeploos schoon.

Het beste schoonmaakresultaat krijgt u door de ingespoten oppervlakte schoon te vegen met een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter.

 • Concentraat
 • Super eenvoudig in gebruik
 • Zeer zuinig in gebruik (circa 50 behandelingen in 1 fles)
 • Fris van geur en droog streeploos op
 • Bevat geen parabenen
 • Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 • Kind- & diervriendelijk
 • Dutch Made
 • Biologisch afbreekbaar

Met deze Allesreiniger – Profi7 – verwijdert u moeiteloos in enkele seconden alle viezigheden van alle gladde oppervlaktes die vochtig afgenomen mogen worden.

Voor een ‘streeploos schoon’ resultaat Allesreiniger – Profi7 opspuiten en met een niet pluizende microvezeldoek afnemen. Gebruik géén microvezeldoeken die met wasverzachter zijn gewassen. Geen keukenrol gebruiken. Dit kan namelijk strepen geven.

 1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Allesreiniger – Profi7 op circa 5 liter water.
 2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken.
 3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken.
 4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.
 5. Omdat de Allesreiniger – Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig.

De Allesreiniger – Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden.

1 fles Allesreiniger – Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, goed voor 50 behandelingen.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 0642-057171 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Allesreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Allesreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is blauw
– Vriendelijk voor de huid – De geur is karakteristiek
– Aangenaam geparfumeerd & fris geurend – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren


De Allesreiniger – Profi7 bevat:

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
< 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
Benzisothiazolinone, Methylisothiazalinone, parfums & Linalool

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Allesreiniger – Profi7?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Allesreiniger – Profi7?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een vochtige oppervlaktes gelopen kan worden zonder dat er blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Back To Top