skip to Main Content
+31-(0)88-2400-488 info@ricca-clean.nl ma - vr 08:30 - 17:00
Vloerreiniger-Profi4-1-liter

Met deze Vloerreiniger – Profi5 – maakt u streeploos houten vloeren, laminaatvloeren maar ook PVC vloeren, natuursteenvloeren & andere vloeren streeploos schoon.

Deze milde Vloerreiniger – Profi5 is dagelijks inzetbaar en kan ook ingezet worden om allerlei houtwerk schoon te maken.

 • Concentraat
 • Laat geen residu (waas) achter
 • Zeer zuinig in gebruik
 • Geen gladde vloeren
 • Fris van geur  – appeltjes geur
 • Bevat geen parabenen
 • Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 • Kind- & diervriendelijk
 • Dutch Made
 • Biologisch afbreekbaar

Vloerreiniger – Profi5 kan gebruikt worden op alle soorten vloeren, gelakt of ongelakt. Daarnaast is het ook te gebruiken voor andere items die waterbestendig afgenomen kunnen worden zoals houten tuinmeubels.

 1. Schud de fles voor gebruik.
 2. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) vloerreiniger op circa 5 liter water. Wij adviseren om koud tot lauw warm water te gebruiken.
 3. Dweil de vloer gelijkmatig met een microvezeldoek of microvezelmop.
 4. Voor het bereiken van het beste resultaat adviseren wij om de microvezeldoek of microvezelmop geregeld schoon te spoelen in de oplossing.
 5. Naspoelen is niet nodig. Laat de vloer uit zichzelf opdrogen voor het beste resultaat.

Schakelt u over van een ander reinigingsmiddel naar ons product, dan adviseren wij altijd om de vloer eerst te reinigen met alleen maar water. Dit om de eventuele zeeplaag die op de vloer aanwezig is te verwijderen. Bij gebruik van de microvezeldoek is het verstandig deze niet te wassen met wasverzachter. Dit omdat de wasverzachter ervoor kan zorgen dat er een waas achter blijft. Tevens wordt het vuil minder goed opgenomen.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 0642-057171 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Vloerreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Vloerreiniger?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is groen
– Veilig – De geur is karakteristiek – appeltjesgeur
– Ook geschikt voor ander materiaal van hout – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren


De Vloerreiniger – Profi5 bevat:

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
< 5% anionogene oppervlakte actieve stoffen
Benzisothiazolinone, Methylisothiazalinone & parfums

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Vloerreiniger – Profi5?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Vlekkenreiniger – Profi5?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een natte vloer gelopen wordt er geen blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Back To Top