“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi6 PH Neutraal - vloerreiniger

Profi6 PH Neutraal - milde vloerreiniger - ook geschikt voor de schrobzuigmachine en/of hogedrukspuit
Profi6 PH Neutraal voor het dagelijks of wekelijks reinigen van je kunstof (PVC), houten (zoals laminaat en parket) en alle steenachtige vloeren zoals marmer, hardsteen, blauwsteen en andere natuursteen.
 
Je vloer ziet er weer als nieuw uit en zal niet zo gauw weer vuil worden omdat de Profi6 PH Neutraal geen residu/waas achterlaat. Residu is een zeeprest en trekt vuiligheid aan. 
 
Je kunt weer gerust met blote voeten over de vloer lopen zonder dat je weer al die voetstappen kunt tellen. De schoongemaakte vloer ruikt heerlijk fris naar groene appeltjes en is niet glad. pH waarde is 8,5.

Profi6 PH Neutraal
Waarop kunt u Profi6 PH  Neutraal op toepassen?
Profi6 PH Neutraal is een universeel reinigingsmiddel en is toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten zoals marmer, linoleum, kunststof, tegels, gelakte en ongelakt hout en steenachtige materialen. Profi6 PH Neutraal is aangenaam geparfumeerd. Het verwijdert snel en moeiteloos alle vervuiling.
 
Profi6 PH Neutraal is geschikt voor zowel de natte reiniging als de sprayreiniging. Bij toepassing in een schrob-zuigmachine is geen anti-schuim nodig. Profi6 PH Neutraal droogt streep loos op en heeft een pH waarde van 8,5.  
Hoe kan u Profi6 PH Neutraal het beste gebruiken?
Profi6 PH Neutraal kan met warm of koud water worden verdund. Profi6 PH Neutraal kan ook worden verneveld aangebracht worden om oppervlaktes te reinigen. Wel direct afnemen met een schone vochtige doek.
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
Dosering:
Normale vervuiling
1:100 Voor het dagelijks reinigen van vloeren. (100 liter water 1 liter PH).  
Welke eigenschappen heeft Profi6 PH Neutraal?
- Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
- Krachtig, in water oplosbaar
- Veilig
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
 
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 PH Neutraal?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is groen
- De geur is karakteristiek - appeltjes
- Vlampunt is niet van toepassing  
- Oplosbaarheid in water is volledig  
- pH waarde 8,5
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 PH Neutraal?
H319
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 PH Neutraal?
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden. 
 
P280
Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
 
P305 7 P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 
P337 & P313 
Bij oogirritatie: een arts raadplegen.
Profi6 PH neutraal bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
<5% Anionogene oppervlakte actieve stoffen. 
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & Parfums.
 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 PH Neutraal?
Profi6 PH Neutraal is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
500 ml fles
1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter drum
210 liter drum
1000 liter IBC 
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf icon

Profi6 PH Neutraal - een heerlijk geurend middel voor de vloer
Profi6 PH Neutraal - geschikt voor alle vloeren
Profi6 PH Neutraal - kan uitstekend gebruikt worden voor de hogedrukspuit
Profi6 PH Neutraal - geschikt voor alle natuurlijke vloeren
Profi6 PH Neutraal - schuimt nauwelijks dus geschikt voor de schrobzuigmachine
Product kan irriterend zijn

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all