“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

ECO Interieurreinger

ECO Interieurreinger - concentraat.
De ECO Interieurreiniger is een uitstekende reiniger die universeel inzetbaar is op alle waterbestendige oppervlakken. 
 
De ECO Interieurreinger is goedgekeurd om te gebruiken in een HACCP omgeving, dus uitermate geschikt voor de horeca en andere leisure & hospitality gelegenheden. De ECO Interrieurreiniger is ook geschikt voor de gezondheidszorg en scholen. De ECO Interieurreiniger is uitstekend inzetbaar vanwege de eisen die aan dit product gesteld zijn.
 
Het ECO en HACCP certificaat is voor bedrijven op verzoek te verkrijgen.
 
Ook dit product is een echte Nederlandse vinding en daar zijn we maar wat trots op. Real Dutch Made!
Waarop kunt u ECO Interieurreiniger op toepassen?
ECO Interieurreiniger moet opgelost worden is water, maar is ook perfect om ingezet te worden als spray. Speciale additieven zorgen voor een snelle en moeiteloze reiniging van vingerafdrukken etc. van kunststoffen, metalen, gelakt hout en linoleum.
 
ECO Interieurreiniger is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigingsresultaat maar ook nog eens voldoet aan de eisen die gesteld worden in een HACCP omgeving. ECO Interieurreinger droogt streeploos op. PH waarde is 8.
Hoe kan u ECO Interieurreiniger het beste gebruiken?
ECO Interieurreinger een concentraat wat verdunt moet worden. Als u het verdunt als spray dan kunt de oppervlakte makkelijk behandelen. Spray het te behandelen oppervlak licht in, zo nodig even laten inwerken en met een schone interieurdoek of poetspapier afnemen.
 
Het product ECO Interieurreiniger is niet bestemd voor grootschalige schoonmaak.
 
Altijd verdunnen met water. Niet gebruiken op glas & spiegels! 
Dosering:
Normale vervuiling
1 op 100
Welke eigenschappen heeft ECO Interieurreiniger?
- Hoog geconcentreerd
- HACCP goedgekeurd (certificaat is op aanvraag verkrijgbaar)
- Licht geparfumeerd
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ECO Interieurreiniger?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is blauw
- De geur is karakteristiek - appeltjes
- Vlampunt is >100 °C
- Oplosbaarheid in water is volledig 
Welke gevarenaanduidingen heeft ECO Interieurreiniger?
H319
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ECO Interieurreiniger?
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P264
Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280
Oogbescherming/gelaatsbeschermin gebruiken.
 
P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
 
P337 & P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 
P402 & P404
Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
 
De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.
ECO Interieurreiniger bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van ECO Interieurreiniger?
ECO Interieurreiniger is te verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf iconFlyerECO_Interieurreiniger.pdf

Keuken.jpg
sanitair-4.jpg
Schoonmaken-2.jpg
rvs.jpg
Sanitair-2.jpg
Irritatie.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

Banners Dutch Made nieuw

 

ProfiBright - The Natural wy of Cleaning

Sociale media

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all