“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

ECO Sanitairreiniger

ECO Sanitair ontkalker - concentraat, gebruiksklaar.
De ECO Sanitair ontkalker is een uitstekende ontkalker die ideaal is te gebruiken voor de wekelijkse reiniging van al het sanitair. 
 
De ECO Sanitair ontkalker is goedgekeurd om te gebruiken in een HACCP omgeving, dus uitermate geschikt voor de horeca en andere leisure & hospitality gelegenheden. De ECO Sanitair ontkalker is ook geschikt voor de gezondheidszorg en scholen. De ECO Sanitair ontkalker is uitstekend inzetbaar vanwege de eisen die aan dit product gesteld zijn.
 
Het ECO en HACCP certificaat is voor bedrijven op verzoek te verkrijgen.
 
Ook dit product is een echte Nederlandse vinding en daar zijn we maar wat trots op. Real Dutch Made!
Waarop kunt u ECO Sanitair ontkalker op toepassen?
ECO Sanitair ontkalker is een ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen zodat de helft van de arbeidstijd bespaard wordt. Door de verdikte samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken.
 
ECO Sanitair ontkalker is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ECO Sanitair ontkalker is o.a. gebaseerd op melkzuur. PH waarde is 2.
Hoe kan u ECO Sanitairreinigerhet beste gebruiken?
Gebruik ECO Sanitairreiniger in de toiletpot of urinoir een beetje van de gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakten kunnen met de sanitairspons worden gereinigd. Nadrogen met een schone sanitairdoek. Vloeren kunnen worden gereinigd door middel van moppen.
 
Altijd verdunnen met water. Niet gebruiken op glas & spiegels! 
Dosering:
Normale vervuiling
Onverdund, gebruiklaar
Welke eigenschappen heeft ECO Sanitair ontkalker?
- Hoog geconcentreerd
- HACCP goedgekeurd (certificaat is op aanvraag verkrijgbaar)
- Licht geparfumeerd
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ECO Sanitair ontkalker?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is rood
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt is >100 °C
- Oplosbaarheid in water is volledig  
Welke gevarenaanduidingen heeft ECO Sanitair ontkalker?
H315
Veroorzaakt huidirritatie.
 
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ECO Sanitair ontkalker?
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P264
Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280
Oogbescherming/gelaatsbeschermin gebruiken.
 
P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
 
P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 
P332 & P313
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 
De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.
ECO Sanitiar ontkalker bevat: 
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 
 
 Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van ECO Sanitair ontkalker?
ECO Sanitair ontkalker is te verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
750 ml fles - knikkop
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf iconFlyerECO_Sanitairontkalker.pdf

Sanitair-3.jpg
sanitair-4.jpg
Sanitair.jpg
zwembaden.jpg
Sanitair-2.jpg
Irritatie.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

Banners Dutch Made nieuw

 

ProfiBright - The Natural wy of Cleaning

Sociale media

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all