“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

ECO Sanitairreiniger

ECO Sanitairreiniger - concentraat.
De ECO Sanitairreiniger is een uitstekende reiniger die dagelijks gebruikt kan worden voor het reinigen van al het sanitair.
 
De ECO Sanitairreiniger is goedgekeurd om te gebruiken in een HACCP omgeving, dus uitermate geschikt voor de horeca en andere leisure & hospitality gelegenheden. De ECO Sanitair is ook geschikt voor de gezondheidszorg en scholen. De ECO Sanitairreiniger is uitstekend inzetbaar vanwege de eisen die aan dit product gesteld zijn.
 
Het ECO en HACCP certificaat is voor bedrijven op verzoek te verkrijgen.
 
Ook dit product is een echte Nederlandse vinding en daar zijn we maar wat trots op. Real Dutch Made!
Waarop kunt u ECO Sanitairreinigerop toepassen?
ECO Sanitairreiniger is geschikt voor de dagelijkse reiniging van het gehele toilet inclusief wasruimte, wanden en vloeren. ECO Sanitairreiniger reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur.
 
ECO Sanitairreiniger kan zonder schade worden toegepast op elk waterbestendig oppervlak. ECO Sanitairreiniger verwijderd huidvet, aanslag, kalk en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos.
 
ECO Sanitairreiniger is een veilig en mild zuur reinigingsmiddel. PH waarde is 3.
Hoe kan u ECO Sanitairreinigerhet beste gebruiken?
Gebruik ECO Sanitairreiniger in de toiletpot of urinoir een beetje van de gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakten kunnen met de sanitairspons worden gereinigd. Nadrogen met een schone sanitairdoek. Vloeren kunnen worden gereinigd door middel van moppen.
 
Altijd verdunnen met water. Niet gebruiken op glas & spiegels! 
Dosering:
Normale vervuiling
50 ml op 5 liter water
Welke eigenschappen heeft ECO Sanitairreiniger?
- Hoog geconcentreerd
- HACCP goedgekeurd (certificaat is op aanvraag verkrijgbaar)
- Licht geparfumeerd
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ECO Sanitairreiniger?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is rood
- De geur is karakteristiek - appeltjes
- Vlampunt is >100 °C
- Oplosbaarheid in water is volledig  
Welke gevarenaanduidingen heeft ECO Sanitairreiniger?
H319
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ECO Sanitairreiniger?
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P264
Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280
Oogbescherming/gelaatsbeschermin gebruiken.
 
P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
 
P337 & P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 
P362
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
 
De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.
ECO Sanitairreiniger bevat: 
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% Anionogene oppervlakte actieve stoffen 
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van ECO Sanitairreiniger?
ECO Sanitairreiniger is te verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf iconFlyer_ECO_Sanitairreiniger.pdf

Sanitair-3.jpg
sanitair-4.jpg
Sanitair.jpg
zwembaden.jpg
Sanitair-2.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

Banners Dutch Made nieuw

 

ProfiBright - The Natural wy of Cleaning

Sociale media

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all