skip to Main Content
+31-(0)88-2400-488 info@ricca-clean.nl ma - vr 08:30 - 17:00

Wilt u uw huiskamer schoonmaken zonder waas? Wilt u een allesreiniger die lekker ruikt? Op zoek naar een allesreiniger die echt goed schoonmaakt?

De Allesreiniger Profi7 maakt namelijk streeploos schoon. Dit komt omdat onze allesreiniger geen residu (waas) achterlaat. Voordeel hiervan is dat u niet hoeft na te poetsen. U kunt onze allesreiniger gebruiken zoals u gewend bent. Gebruik niet meer dan de aangegeven dosering want als u teveel allesreiniger gebruikt kunt u ervoor zorgen dat er strepen achter blijven en een voedingsbodem gecreëerd voor viezigheden.

Belangrijk is wel dat u gebruik maakt van het juiste materiaal: een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Dit geeft het beste schoonmaakresultaat.

Lees ook de schoonmaaktips op onze site.

Kenmerken van de Allesreiniger Profi7:

Concentraat
Super eenvoudig in gebruik
Zeer zuinig in gebruik (circa 50 behandelingen in 1 fles)
Fris van geur en droog streeploos op
Bevat geen parabenen
Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
Kind- & diervriendelijk
Dutch Made
Biologisch afbreekbaar

TIP: met deze allesreiniger kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml allesreiniger met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Met deze Allesreiniger Profi7 verwijdert u moeiteloos in enkele seconden alle viezigheden van alle gladde oppervlaktes die vochtig afgenomen mogen worden.

Voor een ‘streeploos schoon’ resultaat Allesreiniger Profi7 opspuiten en met een niet pluizende microvezeldoek afnemen. Gebruik géén microvezeldoeken die met wasverzachter zijn gewassen. Geen keukenrol gebruiken. Dit kan namelijk strepen geven.

  1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Allesreiniger Profi7 op circa 5 liter water.
  2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken.
  3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken.
  4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.
  5. Omdat de Allesreiniger – Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig.

De Allesreiniger Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden.

1 fles Allesreiniger Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, goed voor 50 behandelingen.

TIP: met deze allesreiniger kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Lukt het u niet om het reinigingsprobleem naar u volle tevredenheid verwijdert te krijgen? Neem dan a.u.b. even contact op via whatsapp op 0642-057171 met één van onze reinigingsspecialisten. Deze staan u graag te woord met raad en daad!

Welke eigenschappen heeft de Allesreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Allesreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is blauw
– Vriendelijk voor de huid – De geur is karakteristiek
– Aangenaam geparfumeerd & fris geurend – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Allesreiniger Profi7 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: <5%.
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums, LINALOOL.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Welke gevarenaanduidingen heeft de Allesreiniger Profi7?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Allesreiniger Profi7?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een vochtige oppervlaktes gelopen kan worden zonder dat er blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.

Hier vindt u onze flyer:

Flyer Allesreiniger Profi7

Hier vindt u onze veiligheidsbladen:

Veiligheidsbladen Allesreiniger Profi7

Call Now ButtonBel nu! Back To Top
× Kunnen wij u helpen?