“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi7 - interieurreiniger

Profi7 - interrieurreiniger - concentraat.
Als je dan toch je huis moet schoonmaken mag het wel lekker ruiken en het sopje moet wel vriendelijk zijn voor mijn handen. Profi7 is een professionele interieurreiniger voor het streeploos reinigen van alle waterbestendige oppervlakken in je huis.
 
Hoog geconcentreerd en lekker fris geurend en de resten uit het emmertje zijn ook nog eens 100% biologisch afbreekbaar. Met een klein flesje van 500 ml concentraat kan je ruim 142 liter reinigingsmiddel maken. Dat noem ik nou veel voor weinig!
 
Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. Het laat bovendien geen residu/waas en strepen achter. De pH waarde is 8.

Profi7 2
Waarop kunt u Profi7 op toepassen?
De Profi7 kan zowel worden opgelost in water maar ook gebruikt worden als spray. Voor het professioneel reinigen van bedrijfs- en kantoorvloeren, eetzalen en cafetaria's. Tevens geschikt voor wandbekleding, kunststof meubels en tafels, spiegels & meubilair. Voor alle soorten plavuizen, natuursteen & tegelvloeren.
 
Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. Het laat bovendien geen residu en strepen achter. De pH waarde is 8.
Hoe kan u Profi7 het beste gebruiken?
Voor het beste reinigingsresultaat van de vloer een vlakmop (van microvezeldoek) gebruiken en bij het reinigen van andere oppervlakken een microvezeldoek.
 
Profi7 kan verdund worden met warm of koud water. 
Dosering: 
Normale vervuiling
35 ml op 10 liter water.
 
Zware vervuiling
50 ml op 10 liter water.
 
Bij gebruik als spray
20 ml op 500 ml.
Welke eigenschappen heeft Profi7?
- Hoog geconcentreerd
- Aangenaam geparfumeerd, fris geurend
- Huidvriendelijk
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
 
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi7?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is blauw
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt > 100 °C
- Oplosbaarheid in water is volledig   
- pH waarde 8
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi7?
H302
Schadelijk bij inslikken.
 
H319     
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi7? 
P101
Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P280
Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
 
P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen , indien mogelijk; blijven spoelen.
 
P337 & P313
Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.
Profi7 bevat: 
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
parfums & Linalool
 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
 
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi7?
Profi7 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:
 
500 ml fles
1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
 
Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycan of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag.
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf icon

Keuken.jpg
Schoonmaken-2.jpg
Bureau.jpg
Sanitair-2.jpg
flacon.jpg
Irritatie.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all