“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi6 HD Heavy Duty - industriële ontvetter

Profi6 HD Heavy Duty - zware vloerreiniger & industriële ontvetter (concentraat)

Waarop kunt u Profi6 HD Heavy Duty op toepassen?
Profi6 HD Heavy Duty is een snelreiniger voor een snelle efficiënte verwijdering van hardnekkige vormen van organische vervuiling. Voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakten zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie onderdelen in iedere industrie. Een goed middel voor het zware werk.
 
Profi6 HD Heavy Duty is speciaal geschikt voor gebruik in hoge druk reiniging en schuimapparatuur. Profi6 HD Heavy Duty tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan. Profi6 HD Heavy Duty bevat een speciale combinatie van bevochtigers. pH waarde is 11.
 
Hoe kan u Profi6 HD Heavy Duty het beste gebruiken?
Profi6HD Heavy Duty kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6HD Heavy Duty verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. 
 
Dosering:
Normale vervuiling : 1:50 Voor het dagelijks reinigen van wanden, vloeren & machines.
Zware vervuiling : 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen. Even enige minuten laten inwerken voordat het verwijderd wordt met water.
Verneveling : 500 ml water met 20 ml. Voor gebruik in de hogedrukreiniger een dosering van 0,1 – 1%.
 
Niet gebruiken op glas & spiegels!
 
Image
 Welke eigenschappen heeft Profi6 HD Heavy Duty?   Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 HD Heavy Duty?
- Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
- Krachtig, in water oplosbaar
- Veilig
- Alkalisch
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is groen
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt is niet van toepassing  
- Oplosbaarheid in water is volledig  
- pH waarde 11
 
 
Profi6 HD Heavy Duty bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
<5% anionogene oppervlakte ac?eve stoffen, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & parfums
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 HD Heavy Duty?
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 HD Heavy Duty?
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 - Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P305 & P351 & P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 - Bij aanhoudende oogirrita?e: een arts raadplegen.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 HD Heavy Duty?
Profi6 HD Heavy Duty is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:  1 liter fles

 

5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter drum
210 liter drum
1000 liter IBC
 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

We hebben het voor u allemaal ook samengevat op 1 A4-tje:

pdf icon

Klik hier voor de webshop - u vindt de webshop in een nieuw scherm.

Vloer.jpg
Moppen.jpg
Schoonmaken.jpg
Schrobzuigmachine.jpg
hogedrukspuit.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Postbus 175
2130 AD Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:00
Zaterdag 08:00 tot 12:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

Banners Dutch Made nieuw

 

ProfiBright - The Natural wy of Cleaning

Sociale media

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all