“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi6 - vloerreiniger & ontvetter

Profi6 - vloerreiniger & ontvetter - concentraat.
Profi6 is geschikt voor het snel reinigen van gelakte en ongelakte oppervlakten zoals betonvloeren, machines, machine- onderdelen en precisie onderdelen. De Profi6 verwijdert zelfs rubberstrepen.
 
Het betreft een snelreiniger voor een snelle efficiënte verwijdering van vetten, vuil, koolstof, olie, nicotine aanslag & andere hardnekkige vormen van organische vervuiling. Bij brandschades verwijdert het zelfs moeiteloos de roetaanslag. Maar ook de groene aanslag in uw tuin kunt u prima hier mee verwijderen. 
 
Het is tevens een ammoniak vervanger voor het reinigen van (geschuurd) schilderwerk voordat je de uiteindelijke laklaag aanbrengt. Het schilderwerk ziet er weer stralend uit. pH waarde is 13.
 
Profi6 2
Waarop kunt u Profi6 op toepassen?
Profi6 is een snelreiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten, zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie onderdelen in iedere industrie. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotine aanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling.
 
Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. Door TNO goedgekeurd voor reiniging van apparatuur waarmee voedsel wordt bereid. Profi6 droogt streeploos op en heeft een pH waarde van 13.
Hoe kan u Profi6 het beste gebruiken?
Profi6 kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water.
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
Dosering: 
Normale vervuiling
1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren. 
 
Zware vervuiling
1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten.  
 
Extreme vervuiling
1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling
Welke eigenschappen heeft Profi6?
- Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
- Krachtig, in water oplosbaar
- Veilig & alkalisch
- Goedgekeurd door TNO voor de food-sector
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
 
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is rood
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt is niet van toepassing
- Oplosbaarheid in water is volledig
- pH waarde 13
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6?
H290
Kan bijtend zijn voor metalen.
 
H314
Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6?
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P280
Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen. 
 
P301 & P330 & 331
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 
P303 & P361 & P3532
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
 
Profi6 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5% anionogene oppervlakte actieve stoffen
< 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen.
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone
 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6?
Profi6 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
500 ml fles met trigger
1 liter fles 
1 liter fles met trigger
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter drum
210 liter drum
1000 liter IBC
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf iconFlyer_Profi6_-_ProfiBright.pdf

schoonmaken-3.jpg
flacon-2.jpg
Vloer.jpg
Moppen.jpg
Schoonmaken.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all