“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi6 LF Low Foam - vloerreiniger & ontvetter

Profi6 LF Low Foam - vloerreiniger & ontvetter - concentraat voor de schrobzuigmachine.
De Profi6 LF Low Foam is een snelreiniger voor een snelle efficiënte verwijdering van vetten, vuil, koolstof, olie, nicotine aanslag & andere hardnekkige vormen van organische vervuiling. Bij brandschades verwijdert het zelfs moeiteloos de roetaanslag. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine.
 
Voor het snel reinigen van gelakte en ongelakte oppervlakten zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie onderdelen in iedere industrie. pH waarde is 13,5. 
 
De Profi6 LF Low Foam is ook prima geschikt te gebruiken in hoge drukreinigers. U kunt hiermee de groene aanslag in uw tuin uitstekend mee verwijderen.

Profi6 LF Low Foam
Waarop kunt u Profi6 LF Low Foam op toepassen?
Profi6 LF Low Foam is een snelreiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten,zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie onderdelen in iedere industrie. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotine aanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling.
 
Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. Door TNO goedgekeurd voor het reinigen van apparatuur waarmee voedsel wordt bereid. Profi6 LF Low Foam droogt streeploos op en heeft een pH waarde van 13,5.
Hoe kan u Profi6 LF Low Foam het beste gebruiken?
Profi6 LF Low Foam is een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel, dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in schrob-en zuigmachines. Kan verdund worden met warm en koud water. Bij extreme vervuiling de plek onverdund voorbehandelen.
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
Dosering:
Normale vervuiling
1:40 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
 
Zware vervuiling
1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten.
 
Extreme vervuiling
1:1 Voor het verwijderen van bandensporen. 
Welke eigenschappen heeft Profi6 LF Low Foam? 
- Actieve bestanddelen: synthetisch reinigingsmiddel, organisch
  oplosmiddel en  anorganische zouten
- Krachtig, in water oplosbaar
- Alkalisch
- Veilig
- Goedgekeurd door TNO voor de food-sector
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
 
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 LF Low Foam? 
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is wit
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt is niet van toepassing
- Oplosbaarheid in water is volledig
- pH waarde 13,5
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 LF Low Foam?
H290
Kan bijtend zijn voor metalen
 
H314
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 LF Low Foam?
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschiking houden.
 
P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P280
Oogbescherming, Beschermende handschoenen, Beschermende kleding,Gelaatsbescherming dragen.
 
P301+P330+P331
NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 
P303+P361+P353
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 
P305+P351+P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 
Profi6 LF Low Foam bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
< 5%  - 15% anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten
parfums, Citral & Limonene (kan een allergische reactie veroorzaken).
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 LF Low Foam?
Profi6 LF Low Foam is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
1 liter fles
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter drum
210 liter drum
1000 liter IBC 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf icon

hogedruk.jpg
Schrobzuigmachine.jpg
Vloer.jpg
Moppen.jpg
Schoonmaken.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all