“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

Profi6 HD Heavy Duty - vloerreiniger & ontvetter

Profi6 HD Heavy Duty - zware vloerreiniger & zware ontvetter - concentraat
Het betreft een snelreiniger voor een snelle efficiënte verwijdering van hardnekkige vormen van organische vervuiling. Voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakten zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie onderdelen in iedere industrie.
 
pH waarde is 11. Een goed middel voor het zware werk.

Profi6 HD Heavy Duty - vloerreiniger
Waarop kunt u Profi6 HD Heavy Duty op toepassen?
Profi6 HD Heavy Duty is een sterk alkalisch reinigings­middel en uitermate geschikt voor toepassing op sterk vervuilde oppervlakten. Het verwijdert de aanslag van roet, uitlaatgassen en ander verkeersvuil. Profi6 HD Heavy Duty is tevens geschikt voor het reinigen en ontvetten van vloeren en wanden in slagerijen en bakkerijen, machines en machineonderdelen, productieafdelingen en andere toepassingen.
 
Profi6 HD Heavy Duty is een vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel speciaal geschikt voor gebruik in hoge druk reiniging en schuimapparatuur. Profi6 HD Heavy Duty tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan. Profi6 HD Heavy Duty bevat een speciale combinatie van bevochtigers. pH waarde is 11.
Hoe kan u Profi6 HD Heavy Duty het beste gebruiken?
Profi6 HD Heavy Duty kan met warm of koud water worden verdund. Profi6 HD Heavy Duty kan ook worden verneveld aangebracht worden om oppervlaktes te reinigen. Wel direct afnemen me een schone vochtige doen.
 
Niet gebruiken op glas of spiegels!
Dosering:
Normale vervuiling
1:50 Voor het dagelijks reinigen van wanden, vloeren & machines. (50 liter water 1 liter Heavy Duty).
 
Zware vervuiling:
1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten. Even enige minuten laten inwerken voordat het verwijderd wordt met water.
 
Bij verneveling moet de verhouding als volgt zijn: 500 ml water met 20 ml Profi6 HD Heavy Duty. Voor gebruik in de hogedrukreiniger Profi6 HD Heavy Duty gebruiken in een dosering van 0,1 – 1%.
Welke eigenschappen heeft Profi6 HD Heavy Duty?
 
- Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
- Krachtig, in water oplosbaar
- Veilig
- Alkalisch
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 HD Heavy Duty?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is groen
- De geur is karakteristiek
- Vlampunt is niet van toepassing  
- Oplosbaarheid in water is volledig  
- pH waarde 11
Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 HD Heavy Duty?
H315
Veroorzaakt huidirritatie
 
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 HD Heavy Duty?
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102
Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.

P280
Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.

P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.

P337 & P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Profi6 HD Heavy Duty bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
<5% anionogene oppervlakte actieve stoffen, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & parfums
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van Profi6 HD Heavy Duty?
Profi6 HD Heavy Duty is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 
 
1 liter fles 
5 liter jerrycan
10 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter drum
210 liter drum
1000 liter IBC
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf icon

Profi6 HD Heavy Duty - voor sterk vervuilde vloer
Profi6 HD Heavy Duty - voor moeilijke vlekken
Profi6 HD Heavy Duty - vlekkenreinger
Profi6 HD Heavy Duty - zeer geschikt voor de schrobzuigmachine
Profi6 HD Heavy Duty - ook geschikt voor de hogedrukreiniger
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all