“ProfiBright, 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen & HACCP goedgekeurd” 

ProfiCalc - sanitairreiniging & ontkalker

ProfiCalc - ontkalker - concentraat.
De badkamer uitsoppen is alleen maar leuk wanneer je over producten kunt beschikken die het werk aangenaam maken en het ook nog doen wat jij er van verwacht. Kalk verwijderen!
 
Kalkaanslag is vaak een probleem, maar met onze ProfiCalc is dit een eitje. De badkamer wordt weer fris en hygiënisch schoon. 
 
Een hoog geconcentreerd product wat je kan verdunnen met water, waardoor je nog meer waar krijgt voor je geld.
 
ProfiCalc is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc.
 
Ook dit product is een echte Nederlandse vinding en daar zijn we maar wat trots op. Real Dutch Made!

ProfiCalc
Waarop kunt u ProfiCalc op toepassen?
ProfiCalc is een ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen. Door de verdikte samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken.
 
ProfiCalc is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ProfiCalc is o.a. gebaseerd op fosforzuur. pH waarde is 1.
Hoe kan u ProfiCalc het beste gebruiken?
ProfiCalc verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalking. Geadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken.
 
ProfiCalc met een spons of borstel aanbrengen, daarna de losgeweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurpad (sanitair), grondig naspoelen met schoon water. Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met ProfiCalc
 
Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op metalen zoals rvs, aluminium e.d.
Dosering: 
Normale vervuiling
1:5 voor de dagelijks reiniging.
 
Toiletpotten
Onverdund gebruiken
Welke eigenschappen heeft ProfiCalc?
- Hoog geconcentreerd
- Snelwerkend
- Aangename geur
- 100% biologisch afbreekbaar
- Dutch Made
- Vorstvrij bewaren
 
Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ProfiCalc?
- De fysische toestand is vloeibaar
- De kleur is rood
- De geur is licht geparfumeerd
- Het vlampunt is > 100 °C
- De oplosbaarheid in water is volledig
- pH waarde 1
Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiCalc?
H290
Kan bijtend zijn voor metalen
 
H315     
Veroorzaakt huidirritatie.
 
H319     
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.
Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiCalc?
P101
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 
P102
Buiten het bereiken van kinderen (en huisdieren) houden.
 
P280
Oogbescherming en beschermnde handschoenen dragen.
 
P305 & P351 & P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 
P337 & P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 
P390
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
ProfiCalc bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mileureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel:
 
5% - 15% fosfaten
5% Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen & Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & Parfums.
 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.  Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
 
Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Wat zijn de verpakkingseenheden van ProfiCalc?
ProfiCalc is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:
 
500 ml fles
1 liter fles
5 liter jerrycan
 
Het is ook mogelijk om grotere verpakkingen te verkrijgen zoals 25 liter jerrycan of zelfs een IBC van 1000 liter. De prijzen hiervan zijn op aanvraag. 
Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 

Hier kunt u onze flyer opvragen:

pdf icon

Sanitair-3.jpg
sanitair-4.jpg
Sanitair.jpg
zwembaden.jpg
Sanitair-2.jpg
Bijtend.jpg

Contactgegevens

Ricca Clean Nederland BV
Cannenburg 78
2135 CH Hoofddorp
 
Tel:     088 2400 488
 
KvK:   37102503
BTW:  NL811389352B01
IBAN: NL93INGB0006889420
BIC:   INGBNL2A
 
Maandag t/m Zaterdag 08:00 tot 19:00
Zondag & feestdagen gesloten

 

MyLiveChat

© 2013 - 2018 Ricca Clean Nederland B.V. Alle Rechten Voorbehouden. Designed By Webtool4all